Általános szerződési feltételek

Hollywood nyelvstúdiók – Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

(frissítve: 2021 január)

A Hollywood nyelvstúdiók által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó  általános szerződési feltételeket (ÁSZF) találja ezen az oldalon.

Örömmel üdvözlöm a www.hollywoodnyelvstudio.hu oldal felhasználói között. Kérek mindenkit,  hogy a szolgáltatást nyújtó és Önök, mint a szolgáltatást igénybevevő közötti kapcsolat  zökkenőmentessége érdekében megrendelésének elküldését megelőzően az alábbiakat  szíveskedjen alaposan átolvasni.

Jelen ÁSZF kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, és az alábbi linken  folyamatosan elérhető és letölthető: https://www.hollywoodnyelvstudio.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

A Szolgáltató adatai: 

 • Hollywood Nyelvstúdiók cégnév: Marketing Zoom Kft., székhely: 8756 Zalasárszeg, Kossuth u. 8. (a továbbiakban: szolgáltató)
 • Központi telephely cím: 1082 Budapest, Corvin köz 6. 3. emelet 42, csengő
 • Cégjegyzékszám: 20-09-070968
 • Nyilvántartását vezető szerv: Zala Megyei Bíróság
 • Telefonszám: +36-70-341-8854
 • E-mail: marketing@hollywoodnyelvstudio.hu
 • Tárhely szolgáltató: Rooter Kft. (székhely: 8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 100.)

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK: 

 1. A szolgáltató által nyújtott alábbi szolgáltatások megrendelésére van lehetősége,  melyet megtehet a www.hollywoodnyelvstudio.hu domain-en működő oldalon történő rendelés  leadásával.
 2. A szolgáltató weboldalán bárki előzetes regisztráció nélkül leadhatja megrendelését,  amennyiben elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános szerződési  feltételeket, valamint az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.
 3. A szolgáltató által nyújtott szolgáltatások:
  1. Angol nyelvtanulás próbaóra, tanulási tempó felméréssel: tantermi szolgáltatás, amely szintfelmérést, 1,5 óra tanulást és egy tanulási programot tartalmaz, amelyben a feltárt szinttől a kitűzött nyelvtanulási célig szükséges felbecsült óraszám szerepel. A  próbaórát megelőzi egy elektronikus IQ és felfogóképesség teszt kitöltése. A  szolgáltatás ára: 2.990 forint. Időtartama: 120 perc.
  2. Angol nyelvtanulás próbaóra, teljes nyelvtanulási képesség elemzéssel: tantermi szolgáltatás, amely szintfelmérést, 1,5 óra tanulást és egy tanulási programot tartalmaz, amelyben a feltárt szinttől a kitűzött nyelvtanulási célig szükséges felbecsült óraszám szerepel. A  próbaórát megelőzi egy elektronikus IQ és felfogóképesség teszt, valamint egy a teljes élethelyzetet és tanulási képességeket feltáró online kérdőív kitöltése. A  szolgáltatás ára: 6.990 forint. Időtartama: 150 perc.
  3. Hatékony angol nyelvtanulás webinárium: 120 perces online zoom előadás, melyben fény derül arra, hogyan lehetséges 360 óra alatt nulláról középfokú nyelvvizsgáig eljutni úgy, hogy minden nyelvi készség egyformán fejlődik és valódi, választékos, folyékony, hibátlan beszéd képessége jön létre. A  szolgáltatás ára: 2.990 forint. Időtartama: 120 perc
  4. Szuperhatékony angol nyelvtanulás módszertani szeminárium: 240 perces online zoom előadás, melyben fény derül arra,
   • hogy a hagyományos nyelvtanulási megoldások kinek működőképesek és kinek nem, milyen ártalmakat szereztünk a közoktatásban, amelyek súlyos akadályokként láthatatlanul állnak az utunkban és milyen nyelvtanulási megoldásokléteznek, amelyek 10-ből 8 ember számára valóságos, használható nyelvtudást biztosítanak.
   • hogyan lehetséges 360 óra alatt nulláról középfokú nyelvvizsgáig eljutni úgy, hogy minden nyelvi készség egyformán fejlődik és valódi, választékos, folyékony, hibátlan beszéd képessége jön létre. A  szolgáltatás ára: 4.990 forint. Időtartama: 240 perc

Ezt követően (amennyiben bankkártyás fizetési módot választott) az OTP Simple rendszerén  keresztül van lehetősége bankkártyával kiegyenlíteni a szükséges összeget. Ehhez  átirányításra kerül a biztonságos oldalra, amelyet az OTP Mobil Kft. üzemeltet.

A bankkártyás fizetésnél nincs várakozási idő, mert a sikeres fizetés után 1 órán belül  átküldjük a belépéshez szükséges adatokat, és megtekintheti a rendelt tananyagot.

VÁSÁRLÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK: 

 • A felhasználóknak az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre a fizetéshez:
  • Bankkártyás fizetés az OTP SimplePay rendszeren keresztül;
  • Banki átutalással a szolgáltató Sberbanknál vezetett 14100134-17014649-01000005. számú  számlájára történő átutalással.
  • SimplePay (OTP) 

Tudomásul veszem, hogy a Hollywood Nyelvstúdiók (1082 Budapest, Corvin köz 6. III. emelet 42-es csengő)  adatkezelő által a https://www.hollywoodnyelvstudio.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes  adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint  adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím,  telefonszám, számlázási név és cím, szállítási cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay  Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA 

 • A szolgáltató ezúton tájékoztatja a felhasználókat, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm.  rendelet szerinti elállási és felmondási jogról. Az elállási szándék bejelentésére elektronikus  úton a szolgáltató e-mail címére küldött levélben van lehetőség.

Próbaóra, webinárium és szeminárium esetén: 

 • Fizetéstől számított 14 munkanapon belül el lehet állni a vásárlástól. A fizetett  összeget utalás útján téríti meg a szolgáltató.
 • A foglalt időpont:
 • 72 órát megelőzően történt lemondása esetén a szolgáltatás összegének  75%-a visszajár.
 • 48 órával előbbi lemondása esetén a szolgáltatás összegének 50%-a jár  vissza..
 • 24 órán túli lemondása esetén a tanácsadás összege nem jár vissza.
 • Ha a szolgáltató teszi át vagy mondja le az időpontot, betegségre, hivatalos  elfoglaltságra hivatkozva, akkor a tanácsadás árának 100%-a visszajár.

Elégedettségi garancia webinárium és szeminárium esetén: 

 • 100%-os pénzvisszafizetési garancia, ha nincs megelégedve vele az ügyfél.  Fizetéstől számított 14 munkanapon belül el lehet állni a vásárlástól. A fizetett  összeget utalás útján téríti meg a szolgáltató.

SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE 

 • A felhasználó bármikor jogosult a szerződést egyoldalú nyilatkozattal megszüntetni.  Amennyiben a felhasználó regisztrálta magát az oldalon, ilyen esetben köteles a felhasználói  regisztrációjának törlését kérni, melyet elektronikus úton a szolgáltató e-mail címére köteles  megküldeni.
 • A szolgáltató a törlésre vonatkozó kérelem megérkezését követő 24 órán belül  intézkedik a felhasználói regisztráció törlése iránt.

SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE  

 • A jelen felhasználási feltételek elfogadása feltételezi a megrendelő részéről az Internet  lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a felmerülő  esetleges hibákra.
 • Szolgáltató kizárólag azokért a károkért felelős, melyeknek megtérítésére a Polgári  Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint köteles. Mentesül a  felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a  szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható,  hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

PANASZKEZELÉS MÓDJA 

 • A Megrendelők részéről érkező esetleges panaszok ügyintézésére elektronikus úton  vagy levél útján megküldött panasz esetén van lehetőség a megadott alábbi elérhetőségeken.
 • Hollywood nyelvstúdiók (a továbbiakban: szolgáltató) Levelezési cím: 1082 Budapest, Corvin köz 6. 3. Emelet 42. csengő
 • Telefonszám: +36-70-341-8854; +3670-613-0098
 • e-mail: marketing@hollywoodnyelvstudio.hu
 • Szolgáltató a hozzá beérkezett panaszt lehetőség szerint a leggyorsabban  megvizsgálja, és 30 napon belül megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját  megindokolja. A megrendelő részére küldött válasz másolati példányát 3 évig megőrzi.

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME, ADATKEZELÉS 

 1. A megrendelők személyes adatainak felhasználása a mindenkori adatvédelmi  törvény hatályos szabályozásának megfelelően és a szolgáltató honlapján elérhető  mindenkori adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak szerint történik.
 2. Cookie kezelés: A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek a  felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele  során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok  automatikus eredményeként rögzít. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
 3. A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy  karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a honlap a felhasználó számítógépére, amely(ek)  révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

JOGORVOSLAT 

 1. Szolgáltató általában email útján kommunikál a felhasználóval – kivéve ha azt a jelen  általános szerződési feltételek másként szabályozzák. A felhasználó kötelessége  gondoskodni arról, hogy a regisztrációkor vagy megrendeléskor megadott e-mail címén  rendszeresen ellenőrizze a szolgáltatótól érkező leveleket.
 2. A jelen szerződésből fakadó jogvitákkal kapcsolatban a felhasználó jogosult a  Budapesti Békéltető Testülethez (címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; Telefonszáma: (1)  488-2131; Fax száma: (1) 488-2186; Elnök: Dr. Baranovszky György; E-mail  cím: bekelteto.testulet@bkik.hu) fordulni.
 3. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett  működő független testület. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje egyezség  létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása  érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a  fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 4. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a békéltető testület eljárása megindításának feltétele,  hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.  A békéltető testület eljárásával kapcsolatban részletesebb információkat a  http://www.bekeltetes.hu/ oldalon olvashat.

Bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított  bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs  tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet  kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Hollywood Nyelvstúdiók VIP klubtagsági  előfizetés során a megadott időszak lejártával a következő időszak automatikusan elindul, az  előfizetés tehát havonta / évente megújul, az előfizetési díja automatikusan kiegyenlítésre  kerül a megadott kártyaadatokkal.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen feltételek elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a  sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen oldalon (www.hollywoodnyelvstudio.hu) kezdeményezett  későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként  hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek. Figyelem(!): a  bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A  bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. Nem tárolunk tehát  bankkártya adatokat, a Simple egy “token” segítségével engedi az ismétlődő fizetést.

Az előfizetés a sikeres fizetést követően kerül aktiválásra, és mindaddig fennáll, míg a  szolgáltatás igénybe vevő személy a saját fiókjában, vagy emailben (marketing@hollywoodnyelvstudio.hu címen) a Hollywood Nyelvstúdiók VIP klubtagság lemondását nem kéri. A pénzt havi előfizetés esetén mindig a  hónap azon napján próbáljuk meg először levonni, mely napon az előfizetés indult. Éves  előfizetés esetén pedig egy évvel az előző fizetést követően. Sikertelen bankkártyás fizetés  esetén tájékoztató levelet küldünk, illetve többször ismételten megpróbáljuk a levonást.  Amennyiben a levonás többszöri próbálkozás esetén sikertelen, vagy a Klubtag kérte a  tagságának megszűntetését, a Klubtagság az előfizetés lejártát követő 3 nappal  automatikusan megszűnik. Az előfizetés megszűnésével a felhasználónak már nem lesz  jogosultsága elérni a Fejlesztő Klub szolgáltatásain belül kínált tananyagokat, tréningeket,  rendezvényeket, és a zárt Facebook csoportból is eltávolításra kerül. A véletlenül  megkezdett, kifizetett előfizetési időszakokat nem áll módunkban visszatéríteni.

A Hollywood Nyelvstúdiók VIP klubtagság egy felhasználónév / jelszó párossal vehető igénybe, melyet a  megadott email címre küldünk el. A helytelenül megadott adatok miatt keletkezett kárért  nem vállalunk felelősséget. A felhasználónak természetesen van lehetősége az adatai  módosítását kérni, és ebben maradéktalanul segíteni fogunk. A Hollywood Nyelvstúdiók VIP klubtagság belépését más  embereknek tovább adni, értékesíteni szigorúan tilos, egy felhasználónév és jelszó párossal  csak egyetlen személy használhatja a Hollywood Nyelvstúdiók VIP klubtagságot. Bármilyen csoport esetén minden  tagnak szükséges aktív előfizetéssel rendelkezni, ha többen is el szeretnék érni a  tananyagokat.

A FHollywood Nyelvstúdiók VIP klubtagság találkozók, és Előadássorozatok, egyéb rendezvények esetében a  programokra a változtatás jogát fenntartjuk. Ezen találkozókon és rendezvényeken képek és  videófelvétel készülhet, melyet az eseményen való részvétellel a résztvevők elfogadnak, és  hozzájárulnak, hogy a készült felvételeket a Szolgáltató korlátlanul, marketing célból  felhasználja. Ezzel kapcsolatosan a résztvevőknek követelésük nem lehet, ha csak azt előre, a  rendezvény előtt írásban nem jelzik. Ebben az esetben a Szolgáltató megtagadhatja a  részvételi lehetőséget a Vásárlótól.

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint annak értelmezésére a  magyar jog az irányadó, különös tekintettel a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvről  szóló törvényre, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,  valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. Az irányadó jogszabályok  kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is érvényesek.
 2. A szolgáltató bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A  változás a szolgáltató honlapján történt megjelenés időpontjától lép hatályba.
 3. A szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen általános szerződési feltételek  bármikori módosítására a vásárlás feltételeit és szabályait bármikor, értesítési és indokolási  kötelezettség nélkül jogosult megváltoztatni. Az ÁSZF-ben történt esetleges változásokról a  szolgáltató a felhasználót a honlapján való közzététellel tájékoztatja.
 4. Szolgáltató és felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó  és a szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap  alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.  törvény szerinti bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.
 5. Tilos a szolgáltató honlapján megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének  letöltése, elektronikus formában való tárolása, feldolgozása és értékesítése a szolgáltató  előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

Budapest, 2021. január

Kristóf Kata
Hollywood Nyelvstúdiók alapító
Marketing Zoom Kft. 

Szolgáltató

Menü